Екип

Comfy Heat България

Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти, които са в непрекъсната комуникация с нашите клиенти, за да могат да отговорят своевременно на техните нужди и да им предоставят полезна информация за всички нововъведения на пазара.

Служителите са най-важният ни ресурс, като се стремим да използваме пълноценно техните способности и непрекъснато да ги мотивираме за по-добри резултати.