Клиенти

Comfy Heat България

ComfyHeat България е изпълнител на много публични и частни обекти, изискващи системен подход при проектиране, доставка и инсталиране на отоплителна, вентилационна и климатична техника.

Прецизността и точността по отношение на срокове и качество на извършваната от нас дейност е най-добрият показател за надеждността ни като коректен партньор в инвестиционния процес.