Вентилация

Comfy Heat България

ComfyHeat България предлага различни решения за изграждане на вентилация в битови, офис, търговски и промишлени обекти.

Вентилацията най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с надпределно допустимата концентрация (ПДК).             Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.

За повече информация относно предлаганите продукти може да се свържете с нас.