Климатизация

Comfy Heat България

ComfyHeat България предлага различни решения за климатизация на битови, офис, търговски и промишлени обекти. Разнообразие от типове климатици, мощности и начини за монтаж (стенни, подови, касетъчни, колонни и т.н.). Предлагаме широка гама – от малки системи, подходящи за битови цели, до големи промишлени системи за климатизация на големи и обширни площи на търговски обекти, банки, офиси, ресторанти и т.н. Всички предлагани от нас продукти са подходящи, както за отопление, така и за охлаждане.

При нас ще намерите всички типове инверторни и конвенционални сплит и мулти-сплит климатични системи на марките Daikin, Hitachi, Panasonic, GREE и SHARP. Също така предлагаме системи за централна климатизация тип VRF (variable refrigerant flow), които работят на принципа на директното изпарение, чилъри за централна климатизация и термопомпи за отопление, охлаждане и топла вода.

Tермопомпените решения въздух-вода решително се позиционират като „зелена” система за отопление и климатизация. Термопомпите са част от новото поколение отоплителни и климатични системи, които използват възобновяем, безплатен източник на енергия – въздух, за отопление или охлаждане на дома и производство на топла вода. Термопомпата е много по-гъвкава и икономически ефективна алтернатива на традиционния котел на твърдо гориво. Заобиколени сме от безплатна, неизчерпаема енергия, предоставена от слънцето във всички сфери на нашата околна среда, във въздуха, земята, подземните води. Термопомпите правят възможно възстановяването на тази безплатна, неизчерпаема енергия и използването й за отопление на нашите домове. Тези системи имат огромно предимство, освен намаляване на сметката ви за електричество, те спестяват изкопаеми горива, като същевременно ограничават емисиите на парникови газове. По този начин, термопомпената система тип „въздух-вода“, използва калории от външния въздух и ги предава чрез топлообменник на водата, използвана за отопление на вашия дом през зимата, освен това, някои модели дори може да се използват за охлаждане на жилището през лятото и за производство на топла вода през цялата година.

Термопомпите осигуряват икономия до 80% от разходите за отопление, в сравнение с електрическите отоплителни уреди. Например, система, която има COP от 4,40, което означава, че за всеки kW консумирано електричество, тя връща 4,40 kW енергия, т.е. 3,40 kW повече, отколкото една стандартна отоплителна система, притежаваща максимален COP от 1. Това е еквивалентно на 78% спестявания. Потреблението може да бъде допълнително намалено, ако се свържат соларни панели към системата.

Едно от основните предимства на този тип системи за отопление, охлаждане и топла вода е изключителният комфорт, който се постига, благодарение на интертността на системата. Ако при стандартен климатик или електрически уред, захранването спре или изключите системата, то температурата в помещението внезапно се променя. При термопомениете системи, благодарение на водния топлоносител, дори и след прекъсване на захранването, водата в системата продължава да циркулира и промяната в температурата се усеща плавно.

За повече информация относно предлаганите продукти може да се свържете с нас.

hitachi_logo

panasonic

Sharp_logo-7

Gree-logo-chinese-name

logo_daikin