Публикации

Отопление, Вентилация и Климатизация

Пелетни горелки серия „Comfy“ вече с Web базирана система за дистанционен мониторинг и управление.

Пелетни горелки серия „Comfy“ вече с Web  базирана система  за дистанционен мониторинг и управление.
Системата Smart Home е предназначена за дистанционно наблюдение и управление на пелетни горелки серия „Comfy“, произвеждани от фирма Комфи Хийт ООД. Системата работи с пренос на данни през Интернет, благодарение на което няма значение къде се намирате Вие и къде се намират вашите пелетни горелки. Необходимо е само наличие на Интернет и на двете места. За да свържете Вашите горелки със системата, те трябва да имат вграден  WiFi модул ( модула се предлага, като допълнителна опция)
Основни предимства на Smart Home system:
  • Дава Ви постоянна и актуална информация за състоянието на вашата пелетна горелка. Системата следи и визуализира всички важни параметри измервани от контролера.
  • Позволява дистанционна настройка на всички работни променливи, имащи значение за правилната работа на уреда Ви.
  • Позволява запомняне на настройките във файл, за да можете лесно да възстановите работоспособността на уреда ви, ако по грешка объркате някоя настройка или смените контролера на уреда ви.
  • Позволява създаване на центрове за обслужване на уредите ви, свързани към системата. За целта вие можете да упълномощите друг потребител или потребители, да наблюдават и управляват вашите уреди вместо вас. Така можете да се доверите на по-квалифициран от вас екип, който да коригира по такъв начин работните параметри, че да реализирате повече икономии или по-добра работа на уреда ви.
  • Визуализира и запомня статистическите данни за работата на вашите уреди.
  • Извежда и запомня информацията с регистрирани събития от системата за самодиагностика.
  • Позволява дистанционен Upgrade на софтуера в контролерите на вашите уреди.