Без категория

Отопление, Вентилация и Климатизация

Видове биогорива

    Пелети от дърво: Дървесните пелети са най-разпространената форма на биогориво, извлечено от биомаса. Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво. Пелетите се получават при технологичен процес, при който ситно смляна дървесна маса се пресова под високо налягане. При пресоването се отделя съдържаният в дървесината лигнин, който играе ролята на естествено […]